Zasady złożenia wypowiedzenia

Jak złożyć wypowiedzenie z zajęć:

Złożyć pisemne wypowiedzenie na maila niewczaskarate@gmail.com

Wypowiedzenie obowiązuje od 1 dnia kolejnego miesiąca (np. złożone 28.04 obowiązuje od 1.05)

Uiszczenie 3 miesięcznej opłaty jednorazowo lub przez trzy kolejne miesiące, zgodnie z zapisem punktu 8 Regulaminu zajęć sportowych prowadzonych przez AKT w Rzeszowie „W przypadku rezygnacji z treningów obowiązuje 3-miesięczne wypowiedzenie ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
W okresie wypowiedzenia członek zobowiązany jest do uiszczania opłaty członkowskiej w wysokości 120 zł za każdy miesiąc.”