Przypominajka!

Przypominajka!

lut 12

W związku z podniesieniem wszystkich opłat / podatek od nieruchomości, najem sal, prąd/ przez Gminę Miasto Rzeszów składka członkowska w naszym stowarzyszeniu została podniesiona od 1 lutego o 10 zł / o małą kawę 🙂 /

Dziękujemy za zrozumienie sytuacji.